429/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 120 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. prosince 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

429

Nařízení vlády

ze dne 22. listopadu 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 111 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb., nařízení vlády č. 313/1999 Sb. a nařízení vlády č. 162/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 odst. 1 písm. a) se částka "25 Kč" nahrazuje částkou "30 Kč".

      2. V § 2 odst. 1 písm. b) se částka "4 500 Kč" nahrazuje částkou "5 000 Kč".

      3. V § 2 odst. 2 se slova "42 1/2 hodiny" nahrazují slovy "40 hodin".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU