426/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Částka: 119 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. prosince 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. října 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2016 Sb. Pozbývá účinnosti: 7. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

426

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. října 2000,

kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 1, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

      (1) V tomto nařízení se rozumí

a)
telekomunikačním koncovým zařízením výrobek nebo jeho důležitá část umožňující komunikaci, který je určen k připojení k rozhraním veřejných telekomunikačních sítí,1)

b)
rádiovým zařízením výrobek nebo jeho důležitá část umožňující komunikaci na základě vysílání nebo příjmu rádiových vln2) s použitím kmitočtového spektra přiděleného pro zemské nebo kosmické radiokomunikace,3)

c)
přístrojem přístroj, který je

1.
součástí nebo samostatnou technickou jednotkou motorového vozidla určeného k provozu na pozemních komunikacích, s karosérií nebo bez karosérie, nejméně se čtyřmi koly a maximální konstrukční rychlostí přesahující 25 km.h-1 včetně přípojných vozidel, s výjimkou drážních vozidel a zemědělských nebo lesnických traktorů a pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů nesených, nebo

2.
součástí nebo samostatnou technickou jednotkou dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla určeného k provozu na pozemních komunikacích a součásti nebo jednotlivé technické celky takových vozidel s výjimkou

2.1.
vozidel s max. konstrukční rychlostí nepřesahující 6 km.h-1,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
Zavřít
MENU