410/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. října 2000 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

410

ZÁKON

ze dne 25. října 2000,

kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 367/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 větě první a čtvrté a v § 3 odst. 2 větě první se slovo "socialistické" zrušuje.

      2. V § 3 odstavec 1 zní:

      "(1) Hospodařením na rybnících se především zajišťuje výroba tržních ryb a výroba násad pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU