385/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 107 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2000 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. října 2000 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

385

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 27. října 2000,

kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí
České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky
a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci
družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci
rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo financí stanoví podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., vyhlášky č. 73/1991 Sb., vyhlášky č. 398/1992 Sb. a vyhlášky č. 89/1998 Sb., se mění takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU