374/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

Částka: 102 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. října 2000 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 6. října 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 209/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 27. dubna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

374

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 6. října 2000

o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty


      Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 24 písm. b) až f) a h) až j) zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

      Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
příjemcem - organismus, do jehož dědičného materiálu se genetickou modifikací vnáší cizorodý dědičný materiál,

b)
dárcovským organismem - organismus, z jehož dědičného materiálu pochází dědičný materiál vnesený do genetického materiálu příjemce,

c)
rodičovským organismem - organismus, z jehož dědičného materiálu byla genetickou modifikací vyňata část dědičného materiálu,

d)
vektorem - nebuněčný útvar obsahující dědičný materiál a schopný vnést tento dědičný materiál spolu s vloženým cizorodým dědičným materiálem do buněk příjemce,

e)
insertem - cizorodý dědičný materiál vložený do dědičného materiálu příjemce,

f)
konstruktem - uměle upravená molekula nukleové kyseliny,

g)
signálním genem - gen obsažený v konstruktu a určující snadno zjistitelnou vlastnost buněk nebo organismu obsahujícího funkční konstrukt,

h)
selekčním genem - gen obsažený v konstruktu a určující necitlivost k určité látce nebo k vlivu zabraňujícímu množení buněk, které tento gen neobsahují,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Bližší podmínky odborné způsobilosti odborného poradce
§ 3 - Bližší náležitosti žádostí o zápis do seznamů
§ 4 - Hodnocení rizika
§ 5 - Havarijní plán
§ 6 - Vedení a uchovávání dokumentace
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor žádosti o zápis do Seznamu uživatelů pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy
Příloha č. 2 - Vzor žádosti o zápis do Seznamu uživatelů pro uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí
Příloha č. 3 - Vzor žádosti o zápis do Seznamu uživatelů pro uvádění geneticky modifikovaných organismů a produktů do oběhu
Příloha č. 4 - Vzor žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uzavřené nakládání
Příloha č. 5 - Vzor žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uvádění do životního prostředí pro geneticky modifikované mikroorganismy (GMM)
Příloha č. 6 - Vzor žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uvádění do životního prostředí pro geneticky modifikované vyšší rostliny (GMVR)
Příloha č. 7 - Vzor žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uvádění do životního prostředí pro geneticky modifikované živočichy (GMŽ)
Příloha č. 8 - Vzor žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v ČR pro geneticky modifikovaný organismus (GMO) jiný než vyšší rostlina, případně pro produkt obsahující GMO jiný než vyšší rostlinu
Příloha č. 9 - Vzor žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v ČR pro geneticky modifikované vyšší rostliny (GMVR), případně pro produkt obsahující GMVR
Zavřít
MENU