360/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. října 2000 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 2. října 2000 Nabývá účinnosti: 13. října 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

360

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 2. října 2000

o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy
na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech,
včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy:


§ 1

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na vymezených
domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání,
rybách, včelstvech a včelařském zařízení

      (1) Výše náhrady škody se určí jako obvyklá cena. Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného vymezeného domestikovaného zvířete, psa sloužícího k jejich hlídání, ryb, včelstev a včelařského zařízení v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, a nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na vymezenýchdomestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání,rybách, včelstvech a včelařském zařízení
§ 2 - Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na nesklizenýchpolních plodinách
§ 3 - Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobenéna lesních porostech
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU