355/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb.

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. října 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 26. září 2000 Nabývá účinnosti: 13. října 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
355

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 26. září 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb.


      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 20 odst. 1, § 20a odst. 1, § 25 odst. 13, § 30 odst. 3, § 38b odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., se mění takto:

      1. V nadpisu části šesté se slova "nálepky prokazující" nahrazují slovy "kupónu prokazujícího".

      2. Pod nadpisem části šesté text v závorce zní: "(K § 20 odst. 1 a k § 20a odst. 1 zákona)".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU