344/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Částka: 092 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. září 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

344

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. srpna 2000,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích
na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví
vybrané výrobky k posuzování shody


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.:


§ 1

      Zrušuje se nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.


§ 2

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU