323/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo, ve znění nařízení vlády č. 79/1999 Sb.

Částka: 090 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. září 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 25. září 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

323

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. srpna 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky
k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 174/1997 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo,
ve znění nařízení vlády č. 79/1999 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

      V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb. a nařízení vlády č. 78/1999 Sb., se položka č. 1 "pyrotechnické předměty pro zábavné a technické účely" zrušuje.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU