300/2000 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

Částka: 085 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 7. září 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

300

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 9. srpna 2000,

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997
Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky


      Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Změna Ústavy České republiky

Čl. I

      Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., se mění takto:

      1. V čl. 39 odst. 3 se slova "s pobytem cizích vojsk na území České republiky" nahrazují slovy "s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem,".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna Ústavy České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna ústavního zákona o bezpečnostiČeské republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU