259/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 075 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. srpna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 18. července 2000 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

259

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. července 2000

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání:


§ 1

      Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 4. března 1999 mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice1) ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. dubna 19992) a dodatku č. 2 ze dne 4. března 20003) je závazná ode dne účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele uvedené v příloze.


§ 2

      Zrušuje se:

1.
Vyhláška č. 237/1999 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Seznam zaměstnavatelů
ČÁST I.
Zavřít
MENU