245/2000 Sb.Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

245

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Státní svátky

      Dny 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den osvobození, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii se prohlašují za státní svátky České republiky (dále jen "státní svátek").


§ 2

Ostatní svátky

      Ostatními svátky jsou 1. leden - Nový rok, Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce, 24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční a 26. prosinec - 2. svátek vánoční (dále jen "ostatní svátek").
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Státní svátky
§ 2 - Ostatní svátky
§ 3 - Dny pracovního klidu
§ 4 - Významné dny
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU