235/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

Částka: 072 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. srpna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 14. července 2000 Nabývá účinnosti: 4. srpna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 130/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

235

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj


ze dne 14. července 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek
nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných      Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 22 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Obsahová náplň kvalifikační zkoušky pro jednotlivé řemeslné živnosti podle § 3 vyhlášky č. 154/1996 Sb.
Zavřít
MENU