229/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. července 2000 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 13. července 2000 Nabývá účinnosti: 26. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

229

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 13. července 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 71 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, (dále jen "zákon"):


Čl. I

      Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb., vyhlášky č. 583/1992 Sb. a vyhlášky č. 277/1996 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo "vhodné" vkládá slovo "fyzické" a tečka na konci se nahrazuje čárkou.

      2. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno c), které zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU