214/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. června 2000 Nabývá účinnosti: 21. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
214

ZÁKON

ze dne 23. června 2000,

kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 105/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 20 odst. 5 ve větě čtvrté se slova "(§ 32 odst. 2)" nahrazují slovy "(§ 32 odst. 4)".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU