210/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. září 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

210

ZÁKON

ze dne 21. června 2000,

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Čl. I

      V příloze č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) se slova "Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové" nahrazují slovy "Univerzita Hradec Králové".


ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.


MENU