162/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 051 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. června 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

162

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,
ve znění pozdějších předpisů      Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb. a nařízení vlády č. 313/1999 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 odst. 1 písm. a) se částka "22,30 Kč" nahrazuje částkou "25 Kč".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU