152/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Částka: 048 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. června 2000 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 9. června 2000 Nabývá účinnosti: 16. června 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU