146/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. května 2000 Nabývá účinnosti: 12. června 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU