127/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil,

Částka: 037 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. dubna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

127

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. dubna 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 23 písm. b) a c) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb. a nařízení vlády č. 249/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 3 odst. 1 se slovo "stupně" zrušuje.

      2. V § 4 odst. 2 větě první se slovo "stupně" zrušuje a ve větě druhé se slova "potřebný stupeň" nahrazují slovem "potřebné".

      3. V § 4 odst. 3 se slova ", potřebný stupeň" nahrazují slovem "potřebné".

      4. V § 4 odst. 3 písm. e) se slova "nebo vyššího odborného vzdělání, anebo" zrušují.

      5. V § 4 odst. 3 písmeno f) zní:

"f)
je zařazen do deváté platové třídy a dosáhl vyššího odborného vzdělání, nebo".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU