109/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. dubna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 10. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 358/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 14. srpna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 10. dubna 2000,

kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země,
které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země:


§ 1

      Látky poškozující nebo ohrožující ozonovou vrstvu Země, včetně těchto látek obsažených ve výrobcích, jejichž výroba a dovoz jsou obecně zakázány, mohou být pro účely základní potřeby1) zejména v oblasti ochrany zdraví a života lidí, obrany a bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu a jaderných zařízení, výzkumu a vývoje včetně laboratorního použití v letech 2000 až 2002 vyrobeny nebo dovezeny v celkovém nejvyšším ročním množství uvedeném v příloze.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU