93/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tábákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Částka: 030 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. dubna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 30. března 2000 Nabývá účinnosti: 1. září 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 18/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18
písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny,
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta:


Čl. I

      Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, se mění takto:

      1. V § 1 písm. h) se slovo "jáhly" nahrazuje slovem "jáhlami".

      2. V § 1 písm. l) se slova "a určené ke zvláštnímu užití" zrušují.

      3. V § 3 odst. 1 se slova "a rýže" zrušují.

      4. V § 3 odst. 3 se slovo "druh" nahrazuje slovem "rod".

      5. V § 6 písmeno a) zní:

"a)
těstovinami potraviny vyrobené tvarováním nekynutého a chemicky nekypřeného těsta připraveného zejména z mlýnských obilných výrobků nebo jejich směsí,".

      6. V § 6 písm. d) se slova "čerstvých nebo sušených" zrušují.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU