74/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 026 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. března 2000 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 17. března 2000 Nabývá účinnosti: 31. března 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 17. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky
a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.


      Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb. a vyhlášky č. 98/1996 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU