47/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. února 2000 Nabývá účinnosti: 14. března 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
47

ZÁKON

ze dne 24. února 2000,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se mění takto:

      1. V § 90 se zrušuje odstavec 2 a za odstavec 1 se doplňují odstavce 2 až 7, které znějí:

      "(2) Navrhovatel může, současně s návrhem zákona, navrhnout Sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Odůvodnění takového návrhu musí být uvedeno v důvodové zprávě. V případě, že důvodem je provedení závazků vyplývajících ze smluv, kterými je Česká republika vázána, předloží předkladatel k návrhu český překlad úplného znění těch právních norem, které mají být provedeny.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU