44/2000 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 30/2000 Sb.

Částka: 044 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 2. června 2000 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 2. června 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb
v zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony      V části první čl. I v úvodní větě mají místo slov "zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:" správně být slova "zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:";

      v části první čl. I bodu 314 v § 235h odst. 1 mají místo slov "nebude právní moci" správně být slova "nabude právní moci".
MENU