2/2000 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 326/1999 Sb.

Částka: 002 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 20. ledna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 20. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb

v zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů


      V § 16 odst. 2 na konci věty má místo "o překročení těchto hranic." správně být "po překročení těchto hranic.";

      v § 129 má odstavec 2 správně znít:

      "(2) Policie je povinna jednat tak, aby byl cizinec předán v nejbližším možném termínu ode dne zajištění.".
MENU