46/2000 Sb.Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin - ČMJ

Částka: 109 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 16. listopadu 2000 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 24. října 2000 Nabývá účinnosti: 16. listopadu 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

46

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 24. října 2000

k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin - ČMJ


      Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje aktualizační změny a doplňky Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (dále jen "ČMJ"), zavedeného opatřením Českého statistického úřadu vyhlášeným v částce 32/1997 Sb.

      Provedená aktualizace ČMJ zohledňuje průběžné požadavky uživatelů číselníku a dále zahrnuje opravy ve smyslu ČSN 971009 z roku 1998 - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě.

      Aktualizační změny a doplňky ČMJ jsou uvedeny v příloze k tomuto opatření a nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
. . .

Zavřít
MENU