30/2000 Sb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

Částka: 081 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 17. srpna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 1. července 2000 Nabývá účinnosti: 31. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.30

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byl u něj uložen od 1. 7. 2000 do 31. 7. 2000 tento dodatek ke kolektivní smlouvě vyššího stupně:

      Dodatek č. 5 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (ze dne 30. 6. 2000 na období od 30. 6. 2000 do 31.12. 2000), ve znění dodatku č. 4 ze dne 30. 12. 1999, dodatku č. 3 ze dne 30. 6. 1999, dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 1999 a dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 1998, uzavřený

      mezi

      Odborovým svazem pracovníků obchodu

      a

      Svazem obchodu České republiky.

Zavřít
MENU