22/2000 Sb.Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

Částka: 044 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 2. června 2000 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 4. května 2000 Nabývá účinnosti: 18. května 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.22


Česká národní banka

vydala podle § 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, opatření č. 2 ze dne 4. května 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.

      Opatření nabylo účinnosti dnem 18. května 2000.

      Opatření České národní banky č. 2 ze dne 4. května 2000 je uveřejněno v částce 5/2000 Věstníku České národní banky. Lze do něj nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.
Zavřít
MENU