19/2000 Sb.Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26.listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Částka: 030 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 20. dubna 2000 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 31. března 2000 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.19

Česká národní banka

vydala podle § 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, opatření č. 1 ze dne 31. března 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

      Opatření nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2000.

      Opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000 je uveřejněno v částce 4 Věstníku České národní banky ze dne 12. dubna 2000.

      Lze do něj nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.
Zavřít
MENU