4/2000 Sb.Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

Částka: 002 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 20. ledna 2000 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 29. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.4


Česká národní banka

vydala podle § 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, opatření č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.

      Opatření nabylo účinnosti dnem 31. prosince 1999.

      Tímto opatřením se zrušuje opatření České národní banky č. 1 ze dne 8. ledna 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, oznámené v částce 9/1999 Sb.

      Opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999 je uveřejněno v částce 25/1999 Věstníku České národní banky. Lze do něj nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.
Zavřít
MENU