121/2000 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne17. prosince 1981, ve vztahu k Turkmenistánu, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.

Částka: 050 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. listopadu 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 22. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 22. října 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

121

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. srpna 2000 bylo diplomatickou nótou oznámeno Turkmenistánu rozhodnutí vlády České republiky vypovědět Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Turkmenistánu, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.

      Dohoda pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem v souladu s ustanovením svého článku 26 odst. 2 dne 22. října 2000.

MENU