114/2000 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých

Částka: 049 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. listopadu 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 25. února 1998 Nabývá účinnosti: 1. října 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

114

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. prosince 1953 byla v Paříži přijata Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých.

      Jménem České republiky byla Dohoda podepsána ve Štrasburku dne 25. února 1998.

      S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dohody, dne 8. září 2000.

      Při ratifikaci Dohody bylo současně učiněno následující oznámení České republiky:

      "S odkazem na článek 1 odst. 4 Prozatímní dohody znamená ve vztahu k České republice výraz "státní příslušníci" občany České republiky a výraz "území" území České republiky.

      Podle článku 7 Česká republika oznamuje, že tato dohoda se vztahuje na tyto soustavy sociálního zabezpečení (pro její přílohu I):

      Soustavy upravované zákony týkajícími se

a)
nemocenského pojištění,

b)
zdravotního pojištění,

c)
státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné),

d)
pracovních vztahů, pokud jde o úpravu odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání,

e)
zaměstnanosti, pokud jde o hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Soustavy pod písmeny a), b), e) jsou povahy příspěvkové, pod písmeny c), d) nepříspěvkové.

      Podle článku 8 Česká republika oznamuje, že tato dohoda se vztahuje na mezinárodní smlouvy (pro její přílohu II):
. . .

Zavřít
MENU