69/2000 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. července 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 17. května 2000 Nabývá účinnosti: 17. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. května 2000 byl v Praze podepsán Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002.

      Prováděcí program vstoupil v platnost na základě svého článku 24 dne 17. května 2000.

      České znění Prováděcího programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROVÁDĚCÍ PROGRAM

spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu
a kultury
mezi vládou České republikya
vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002      Vláda České republiky a vláda Korejské republiky (dále jen "smluvní strany"), vedeny zájmem o spolupráci v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury a přáním posilovat stávající přátelské svazky mezi oběma státy, se v souladu s článkem 7 Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky, která vstoupila v platnost dne 24. října 1994, dohodly takto:
. . .

Zavřít
MENU