46/2000 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin

Částka: 026 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. května 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 84/2005 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 13. dubna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. dubna 2000 byla v Káhiře podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 2 dne 13. dubna 2000.

      Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.


PŘEKLAD


DOHODA

MEZI

MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ A ZÚRODŇOVÁNÍ PŮDY

EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI

V OBLASTI KARANTÉNY A OCHRANY ROSTLIN


Ministerstvo zemědělství České republiky

. . .

Zavřít
MENU