22/2000 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci na úseku veterinárním

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. března 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 18. března 1999 Nabývá účinnosti: 9. října 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 112/2004 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. března 1999 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci na úseku veterinárním.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 9. října 1999. Podle článku 11 dnem, kdy se začne provádět tato dohoda, se ve vztazích mezi Českou republikou a Rumunskem přestanou provádět:

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním ze dne 9. června 1957, vyhlášená pod č. 56/1968 Sb.,

a

Směrnice k provádění veterinární Dohody uzavřené dne 9. června 1957 v Bukurešti mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o dovozu, vývozu a průvozu živých zvířat, výrobků a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být nositeli nakažliviny, ze dne 14. února 1958.
. . .

Zavřít
MENU