19/2000 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 17. března 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 24. června 1998 Nabývá účinnosti: 24. března 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 1987 byla ve Štrasburku přijata Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu.

      Jménem České republiky byla Dohoda podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. Listina o schválení Dohody Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dohody, dne 23.září 1998.

      Česká republika učinila na základě ustanovení článku 21 odst. 1 Dohody následující výhradu obsaženou v listině o schválení:

"a)
k článku 6, že za nejnižší věk osob, jimž může být prodáno zvíře v zájmovém chovu bez vyjádřeného souhlasu jejich rodičů nebo osob majících rodičovskou odpovědnost, bude v České republice považován věk patnáct let;

b)
k článku 10 odst. 1 písm. (a), že v České republice je u selat, jehňat a štěňat mladších osmi dnů povoleno krácení ocasu bez použití znecitlivění, pokud je zákrok proveden v uvedeném termínu odborně způsobilou osobou."

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 1. května 1992 a pro Českou republiku v souladu s ustanovením odstavce 2 téhož článku vstoupila v platnost dne 24. března 1999.

      Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

RADA EVROPY

Řada evropských smluv č. 125


EVROPSKÁ DOHODA O OCHRANĚ ZVÍŘAT V ZÁJMOVÉM CHOVU


Štrasburk, 13. 11. 1987


PREAMBULE


      Členské státy Rady Evropy, signatáři následující dohody,
. . .

Zavřít
MENU