4/2000 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o obchodně ekonomické spolupráci

Částka: 003 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 26. ledna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. května 1999 Nabývá účinnosti: 12. října 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 14/2005 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. května 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o obchodně ekonomické spolupráci.

      Dohoda na základě svého článku 12 vstoupila v platnost dne 12. října 1999. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci ze dne 30. června 1992, vyhlášená pod č. 180/1993 Sb.

      České znění Dohody a ruské znění, jež je pro výklad Dohody rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
. . .

Zavřít
MENU