367/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 15. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU