367/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 15. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

367

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 15. prosince 1999,

kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze
celostátní a regionální      Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 105 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:


§ 1

      Obdobím s nižší potřebou práce pro účely poskytování další dovolené zaměstnancům provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních a zaměstnanců provozovatelů dopravy na těchto dráhách je období od 15. prosince kalendářního roku do 28. února následujícího kalendářního roku.


§ 2

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU