355/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 56/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

355

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb.,
o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

      1. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova "přípojná vozidla" vkládají slova "kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg,".

      2. V § 6 odst. 4 písm. b) se za slovo "autobus," vkládají slova "silniční vozidlo s právem přednostní jízdy, cvičné silniční vozidlo autoškoly," a za slova "přípojná vozidla" vkládají slova "kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU