354/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

354

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

      1. V příloze č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb. se za položku "Difenoxylát" vkládá do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Dihydroetorfin" a do sloupce "Chemický název" slova "7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-methyl- butyl]-6,14-endo-ethantetrahydrooripavin" a za položku "Racemorfan" se vkládá do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Remifentanil" a do sloupce "Chemický název" slova "methylester kyseliny 1-(2-methoxykarbonylethyl)- -4-(fenylpropionylamino)-piperidin-4-karboxylové".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU