346/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 110 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

346

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. prosince 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech,
ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 7 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech:


Čl. I

      Vyhláška č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb., vyhlášky č. 208/1998 Sb. a vyhlášky č. 86/1999 Sb., se mění takto:

      1. V § 23 odstavec 2 zní:

      "(2) V označování kompletních a doplňkových krmiv obsahujících přidané doplňkové látky se uvádí

a)
u stimulátorů růstu, antikokcidik a chemoterapeutik druh použité látky podle názvu v příloze č. 6 ve sloupcích 1 a 2 a obsah látky,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU