307/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Částka: 100 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 3. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 30/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

307

ZÁKON

ze dne 18. listopadu 1999,

kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), se mění takto:

      1. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "přednosti jízdy13)" nahrazují slovy "přednostní jízdy,13) včetně jejich přípojných vozidel," a slova "(dále jen "vozidlo složky Integrovaného záchranného systému")" se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU