305/1999 Sb.Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 100 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 3. prosince 1999 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

305

ZÁKON

ze dne 18. listopadu 1999

o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKAZ POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ, VÝROBY A PŘEVODU PROTIPĚCHOTNÍCH MIN A JEJICH ZNIČENÍ

§ 1

      (1) Zakazuje se vlastnit, držet a používat všechny typy protipěchotních min uvedených v Úmluvě o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení (dále jen "protipěchotní miny") nebo jejich součástky, pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (2) Zakazuje se vývoj, výroba, převod, skladování nebo shromažďování zásob protipěchotních min nebo jejich součástek.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKAZ POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ, VÝROBY A PŘEVODU PROTIPĚCHOTNÍCH MIN A JEJICH ZNIČENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST ZÁKONA
§ 6  
Zavřít
MENU