265/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu

Částka: 089 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 1999 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 5. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

265

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují
k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud
nesplní dohodu      Ministerstvo obrany stanoví podle § 5 odst. 5 a § 60 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Stanovení doby setrvání ve služebním poměru

      (1) Doba setrvání ve služebním poměru po skončení studia vojáka z povolání (dále jen "voják") se stanoví:

a)
u prezenčního nebo denního studia ve školách v České republice a v kurzech v České republice trvajících nepřetržitě nejméně 3 měsíce na dobu dvojnásobku doby trvání studia,

b)
u studia v zahraničí trvajícího déle než 4 týdny a u studia v jazykových kurzech v České republice trvajících nepřetržitě nejméně 3 měsíce na dobu pětinásobku doby trvání studia,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Stanovení doby setrvání ve služebním poměru
§ 2 - Výše úhrady za studium
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU