224/1999 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. října 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

224

ZÁKON

ze dne 14. září 1999,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách
České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů, se mění takto:

      1. § 1, 2 a 4 se zrušují.

      2. Část šestá se zrušuje.


Čl. II

      Zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se mění takto:

      1. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:


"§ 5

      Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jmenování a odvolávání náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a jeho pravomoci upravuje zvláštní právní předpis.3)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU