205/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. září 1999 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. září 1999 Nabývá účinnosti: 23. září 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

205

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 15. září 1999,

kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla)      Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 6 odst. 3, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):


§ 1

Náležitosti dokladu o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla


      (1) Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen "doklad o pojištění odpovědnosti") obsahuje tyto náležitosti:

a)
číslo dokladu o pojištění odpovědnosti,

b)
jméno a příjmení nebo obchodní jméno držitele vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, příjmení a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu vlastníka vozidla anebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla; jedná-li se o vozidlo, které nepodléhá evidenci silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu,1) pouze jméno, příjmení a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu vlastníka vozidla anebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla,

c)
rodné číslo nebo identifikační číslo osoby podle písmene b); v případě, že fyzické osobě nebylo přiděleno rodné číslo, uvede se datum jejího narození,

d)
obchodní jméno pojistitele a jeho sídlo,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
§ 2 - Náležitosti dokladu o hraničním pojištění
§ 3 - Náležitosti potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a škodném průběhu zaniklého pojištění
§ 4 - Seznam cizích států
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Doklad o pojištění odpovědnosti
Příloha č. 2 - Doklad o hraničním pojištění
Zavřít
MENU