190/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. září 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 1999 Nabývá účinnosti: 2. září 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 379/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

190

ZÁKON

ze dne 29. července 1999,

kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 40/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 299/1997 Sb., se mění takto:

      1. V § 4 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova "a v zařízeních sociální péče" zrušují.

      2. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova "osobám mladším 16 let" nahrazují slovy "osobám mladším 18 let".


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

MENU