188/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. září 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. července 1999 Nabývá účinnosti: 2. září 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

188

ZÁKON

ze dne 28. července 1999,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 60/1998 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., se mění takto:

      1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:


"§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon upravuje státní podporu

a)
pojištění vývozních úvěrových rizik, jimiž se rozumí
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU