160/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 1999 Nabývá účinnosti: 23. července 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 46/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 14. března 2000
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.160

ZÁKON

ze dne 30. června 1999,

kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných
informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 Sb., zákona č. 127/1968 Sb., zákonného opatření č. 99/1969 Sb. a zákona č. 86/1990 Sb., se mění takto:

      1. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

      2. V § 14 odst. 1 se věta druhá zrušuje.


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r

Zavřít
MENU